Patentat

Deri në vitin 2021, gjatësia e valës ka51patentat e vlefshme, duke përfshirë14 patentat e shpikjes dhe37 modele të shërbimeve;zotëron8 të drejtat e autorit të softuerit

pn (3)
pn (1)
pn (2)